پردیس سینما گالری ملت
سه شنبه، 28 شهریور 1396

فیلم : ملی و راه های نرفته اش

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

سه شنبه 1396/06/28

10:00
پایان مهلت خرید
13:00
پایان مهلت خرید
14:15
پایان مهلت خرید
17:00
تکمیل شده
18:30
تکمیل شده
21:00
تکمیل شده
22:45
قابل خرید

چهارشنبه 1396/06/29

10:00
قابل خرید
13:00
قابل خرید
14:15
قابل خرید
15:45
قابل خرید
18:30
قابل خرید
21:00
قابل خرید
22:45
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .