پردیس سینما گالری ملت
سه شنبه، 28 شهریور 1396

فیلم : تابستان داغ

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

سه شنبه 1396/06/28

10:00
پایان مهلت خرید
14:00
پایان مهلت خرید
16:00
پایان مهلت خرید
18:00
پایان مهلت خرید
22:00
تکمیل شده

چهارشنبه 1396/06/29

10:00
قابل خرید
14:00
قابل خرید
16:30
قابل خرید
18:00
قابل خرید
22:00
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .