پردیس سینما گالری ملت
سه شنبه، 28 شهریور 1396

فیلم : ماجان

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

سه شنبه 1396/06/28

11:00
پایان مهلت خرید
13:00
پایان مهلت خرید
15:00
پایان مهلت خرید
19:00
پایان مهلت خرید
21:00
قابل خرید
23:00
قابل خرید

چهارشنبه 1396/06/29

11:00
قابل خرید
13:00
قابل خرید
15:00
قابل خرید
19:00
قابل خرید
21:00
قابل خرید
23:00
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .